Ички тартиби

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
18-00 – 8451330 – 1415 5 мүнѳт
2850 – 9351420 – 15055 мүнѳт
3940 – 10251510 – 155510 мүнѳт
41035 – 11201605 – 16505 мүнѳт
51125 – 12101655 – 17405 мүнѳт
61115 – 12451745 – 18305 мүнѳт

Ички тартибиМектепте окуу 15-сентябрда башталат жана  8-июнда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 — 36 жуманы түзѳт.

 

Каникул убагы 29 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 7 күн: 8.11 — 14.11.2021;

Кышкы — 12 күн: 31.12.2021 — 11.01.2022;

Жазгы — 10 күн: 21.03-30.03.2022.

 

Вы можете дать больше информации, так как это редактируемая страница сайта

На этой странице возможно добавить:

  • Текст
  • Фото / Видео / Документы
  • Таблицы
  • Списки
  • Ссылки
  • Разные цвета