Гордимся

Республикалык «Манас таануу» сынагынын жеңүүчүлөрү
Шайыкова Гүлзада Асановна
Бейшеева Зарина Койчуевна