Сотрудники

Эгембердиева Жыпаркүл Момуналиевна Окуу- тарбия иштери боюнча уюштуруучу. Математика мугалими.
Назаралиева Чолпон Жумабаевна Окуу бөлүмүнүн башчысы. Биология мугалими.
Шайыкова Гулзада Асановна №4 Иманберди уулу Иса ж.б.б. орто мектебинин директору. Кыргыз тили жана адабияты мугалими.
Көлбаева Жазгүл Рысбековна Кыргыз тили жана адабияты мугалими
Асейин кызы  Санирабийга Технология мугалими
Акматов Жумабай Кыдыршаевич Дене тарбия мугалими
Бусурманкулова Гүлнур Келдибековна Башталгыч класстын мугалими
Качыкеева Айша Таласбаевна Математика мугалими
Жунусова Салийка Топчубаевна  Башталгыч класстын мугалими
Аязова Саида Жолдошказиевна Башталгыч класстын мугалими
Жумагулова Лира Назарбековна Башталгыч класстын мугалими
Абдылдаева Зоя Кыдыңовна Башталгыч класстын мугалими
1 / 212