2. Институционалдык аккредитация

1.2. БИЛИМ БЕРҮҮ УЮМУНУН МИССИЯСЫНЫН , КЫЗЫКДАР ТАРАПТАР ЖАНА ӨЗҮН-ӨЗҮ БАЛООНУН СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДАРЫ 1

На весь экран

1.2 Мектептин иш пландар

1.2. Мектептин стратегиялык иш планы Тиркеме 1

1.2. Мектептин 2022-2023 о.ж. өнүгүү планы

1.4. Персонал,окуучу-этикалык ченемдери